Minoren aan de EUR zijn 15 EC, maar ik heb 30 EC keuzeruimte. Hoe vul ik die verder in?

Als Leidse student is het niet mogelijk om twee EUR minors in hetzelfde studiejaar te volgen. De mogelijkheden voor het volgen van keuzevakken bij de EUR naast de minor aan de EUR zijn beperkt. Daarom raden we je aan de overige 15 EC in te vullen met keuzevakken bij de Universiteit Leiden of een andere universiteit. Je hebt hiervoor vooraf toestemming nodig van jouw eigen examencommissie. Vermeld zowel de keuzevakken als de EUR minor van jouw keuze. Wil je toch graag een keuzevak volgen aan de EUR, oriënteer je dan tijdig op de mogelijkheden via de EUR Universitaire Keuzevakkengids