Moet je bij Universiteit Leiden het eerste jaar in één keer halen?

Nee. Een studiejaar bestaat uit 60 studiepunten (ec) en aan de Universiteit Leiden moet je daarvan als voltijdstudent in je eerste jaar minimaal 45 ec hebben behaald en hebben voldaan aan eventuele aanvullende eisen. Lukt je dit niet, dan moet je stoppen met deze opleiding aan de Universiteit Leiden.