Op het tentamen weet ik ineens niets meer. Ik lees de vragen en begrijp ze wel en denk ‘ja, dat heb ik ergens gelezen’. Zijn er tips om mij te helpen?

Het is mogelijk dat je te passief studeert. Je leert dan op herkenning en niet op het kunnen reproduceren van de stof. Check jouw studievaardigheden via de SMART test en volg eventueel de hierbij aangeraden workshops om actiever te sturen. Zie ook de Studietips-website over actief studeren: studietips.leidenuniv.nl.