Ik volg vakken aan verschillende faculteiten. Hoe komt dit op mijn diplomasupplement te staan?

Alle cijfers die meetellen als vereiste om het diploma te halen, zijn meegenomen in de berekening van de grading table. Dat kunnen ook cijfers zijn van vakken die aan andere faculteiten of bij andere universiteiten behaald zijn.