Voor welke bacheloropleidingen moet je deelnemen aan de selectie?

Sommige bacheloropleidingen zijn erg populair. Om de kwaliteit hoog te houden is er een maximum gesteld aan het aantal eerstejaarsstudenten. Dan heeft zo’n opleiding een numerus fixus. Dit betekent dat je moet deelnemen aan een selectieprocedure.

Voor de Universiteit Leiden geldt dat voor de opleiding:

Biomedische wetenschappen
Criminologie
Fiscaal recht
Geneeskunde