Waar moet ik de cijfers van de vakken die ik aan een andere universiteit heb gevolgd inleveren?

Die moet je aanleveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding waar je bent ingeschreven.