Waarom een aanmelddeadline van 1 mei en wat houdt dat in?

Vanaf studiejaar 2014-2015 is er sprake van een aanmelddeadline voor bacheloropleidingen, namelijk 1 mei 2014. Deze maatregel is genomen om studenten te stimuleren om op tijd over hun studiekeuze na te denken en op die manier de juiste studie te kiezen.
Gevolgen aanmelddeadline 
Dien je voor of op 1 mei voor het eerst een verzoek tot inschrijving in via Studielink dan heb je toelatingsrecht als je voldoet aan de toelatingseisen die de opleiding stelt. Let op: sommige opleidingen werken met een verplichte Studiekeuzecheck. Je toelatingsrecht vervalt als je hieraan niet deelneemt.