Waarom krijg ik geen bericht over mijn roosters?

Voor deze vraag moet je contact opnemen met het secretariaat van je opleiding.