Waarom staat er een grading table op mijn diplomasupplement?

De Nederlandse universiteiten hebben in 2016 besloten om de ECTS grading table landelijk in te voeren om de waarde van Nederlandse cijfers inzichtelijker te maken voor buitenlandse instellingen en werkgevers. De grading table laat ook zien hoe de behaalde cijfers zich verhouden tot de cijfers van medestudenten. De Universiteit Leiden drukt, zoals afgesproken, de ECTS grading table af op diplomasupplementen en Transcripts of Records.