Wanneer heb ik recht op restitutie van collegegeld als ik niet het hele jaar heb gestudeerd?

Bij beëindiging van de inschrijving wordt voor iedere maand dat je niet staat ingeschreven één twaalfde van het collegegeld gerestitueerd. Als je voor meer opleidingen staat ingeschreven kun je alleen restitutie krijgen als je alle opleidingen hebt beëindigd. Bij een uitschrijving ná 31 mei wordt geen restitutie meer verleend. Uitschrijven kan via Studielink. Meer informatie kun je krijgen via de Front Office Studentenzaken in Studentencentrum Plexus.