Wanneer kom ik in aanmerking voor het Honours College?

Je komt in aanmerking voor het Honours College als brede belangstelling hebt en gemotiveerd bent om je in te zetten voor je studie en voor de honoursactiviteiten. Het Honours College is bedoelt voor studenten die naast hun reguliere bachelor een extra programma aankunnen, dus er wordt in de selectie ook gelet op jouw studieresultaten en of je nominaal studeert.