Wanneer krijg ik een bevestiging dat ik mijn collegegeld heb betaald?

Die bevestiging kan je volgen op Studielink met je voortgangsindicatoren. Pas als de machtiging is verwerkt of je geld is overgeschreven (als je het direct overmaakt) door de studentenadministratie zal die indicator verspringen in Studielink. Als je verder aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan zal je ook (weer) een (nieuwe) collegekaart krijgen.