Wanneer krijg ik een bevestiging dat ik mijn collegegeld heb betaald?

Die bevestiging kan je volgen op Studielink met je voortgangsindicatoren. Pas als de machtiging is verwerkt of je geld is overgeschreven (als je het direct overmaakt) en de ontvangst daarvan is  bevestigd door de studentenadministratie zal die indicator verspringen in Studielink. Als je verder aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan, zal je ook (weer) een (nieuwe) collegekaart krijgen.

Let op: als je toelating of Bindend StudieAdvies (BSA) nog niet verwerkt is, staat de indicator van de betaling doorgaans ook op ‘niet voltooid’ omdat je betaling pas goedgekeurd mag worden zodra je bent toegelaten voor je studie (of volgende studiejaar).