Wat doet de Universiteitsraad?

De Universiteit Leiden heeft een medezeggenschapsorgaan, dat als taak heeft het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. Dit orgaan is de Universiteitsraad (UR).