Wat gebeurt er als een minor bij de TU Delft en Erasmus Universiteit vol is?

Per minor wordt in de maand mei 33% van de beschikbare plaatsen gereserveerd voor studenten van de andere LDE-universiteiten. Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen dan wordt er geloot. Als je bent uitgeloot krijg je hiervan bericht en de mogelijkheid een nieuwe minoraanmelding te doen aan de universiteit die de minor aanbiedt, als er plaats is. Deze nieuwe minoraanmelding kan geen selectieminor zijn. Ook heb je de mogelijkheid om je bij jouw eigen universiteit voor een minor aan te melden.