Wat gebeurt er als ik mij inschrijf voor een tweede masteropleiding?

Onder het wettelijk collegegeld mag je meerdere masters tegelijk volgen. Als je dat binnen de Universiteit Leiden doet, hoef je voor meerdere masters binnen het wettelijk collegegeld maar één keer te betalen. Als je dat aan verschillende Nederlandse universiteiten doet, moet je dit tussen die universiteiten regelen door aan één universiteit te betalen en door aan de andere universiteit een zogeheten ‘Bewijs Betaald Collegegeld’ van de eerste universiteit in te leveren. Dit moet vóór aanvang van je inschrijving.

Let bij het inschrijven voor twee masters ook op het instellingscollegegeld voor een tweede master. Meer hierover kan je lezen op onze website 'Hoogte van het collegegeld - tweede opleiding'.

Als je twee verschillende masters doet, is het mogelijk dat je voor je tweede master andere toelatingseisen hebt en daar nog een verzoek voor moet indienen. Lees dit na op de pagina van jouw master programma.