Wat gebeurt er met je prestatielening, als je stopt met je opleiding zonder hem af te maken?

Als je geen master afrondt maar wel al een bachelor hebt behaald, dan wordt drie jaar van je prestatiebeurs omgezet in een gift. Alle studiefinanciering die je hebt ontvangen vanaf de zesendertigste maand blijft dan een lening. Als je vóór het behalen van een bachelordiploma je opleiding afbreekt en niet een nieuwe bacheloropleiding start én afmaakt, dan blijft de gehele prestatiebeurs een lening. Als je de studie moet afbreken door medische of psychische omstandigheden dan kun je de prestatiebeurs wel behouden. Maak in een dergelijk geval een afspraak met een studentendecaan om de situatie te bespreken.