Wat is een colloquium doctum?

Het colloquium doctum is een bijzondere toelatingsprocedure voor diegenen die op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie (bijvoorbeeld studenten met enkel een havo-diploma) en 21 jaar of ouder zijn. Dit is geen gemakkelijke weg om toelating tot de universiteit te krijgen: je moet toetsen afleggen in een aantal vakken op vwo-niveau. Wie met goed gevolg een colloquium doctum aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, heeft alleen toegang tot deze universiteit en uitsluitend tot de opleiding waarvoor het is behaald.