Wat is de ‘aanvullende eis’ waar je eventueel aan moet voldoen om een positief bindend studieadvies te krijgen?

Elke opleiding mag aanvullende eisen stellen aan een positief bindend studieadvies, bijvoorbeeld het behalen van een bepaald vak of het schrijven van een bepaald werkstuk omdat het een belangrijk of representatief onderdeel van de studie is. Niet elke opleiding hanteert een aanvullende eis. Eventueel aanvullende eisen zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding. Om te achterhalen of jouw opleiding een aanvullende eis hanteert, kun je de OER opzoeken of je studieadviseur benaderen.