Wat is ECTS?

ECTS staat voor European Credit Transfer and Accumulation System. Dit is een Europees systeem om studiepunten toe te kennen aan onderdelen uit het studieprogramma en voor het vergelijken van studiepunten in Europa.