Wat is een mentor?

Een mentor is een (individuele) studiebegeleider die  je wegwijs maakt, raad geeft en als eerste aanspreekpunt  fungeert in geval je  studieproblemen hebt of er zich persoonlijke omstandigheden voordoen; je mentor kan je zo nodig doorverwijzen naar andere personen of instanties, zoals je studieadviseur, de studentendecaan, de studentenpsycholoog, het Studentencentrum Plexus, etc.