Wat is de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten en wanneer kom ik daarvoor in aanmerking?

Regeling Financiële Ondersteuning Studenten is een fonds van de Universiteit Leiden van waaruit je een bijdrage kunt vragen, mocht je door bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen, bijvoorbeeld een zwangerschap, een bepaalde functiestoornis of bijzondere familieomstandigheden. Meld de vertraging ook bij je studieadviseur. Kijk voor alle geldende voorwaardes bij de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten.