Wat moet ik doen als een bestuurslid van een studievereniging of facultair gremium in het buitenland zit?

Indien een bestuurslid in het buitenland zit, kan de aanvraag gewoon doorgaan. De voorzitter zorgt ervoor dat het bestuurslid het formulier per e-mail toegestuurd krijgt alsmede de voorzittersverklaring. Deze kan dan ingevuld, ondertekend en gescand per e-mail retour naar de voorzitter. Een DUO-overzicht kan of via DigiD op Mijn DUO verkregen worden of later ingeleverd worden. Let op: later inleveren van het DUO-overzicht houdt wel latere uitbetaling in!