Wat is een certified copy of gewaarmerkte kopie van mijn diploma?

Met een gewaarmerkte kopie verklaart een instantie dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel ("kopie conform origineel"). De onderwijsinstelling waar het diploma behaald is, doet dit door op de kopie een stempel en een handtekening te zetten. De Universiteit Leiden accepteert geen gewaarmerkte kopieen van een notaris of gemeentebeambte; alleen kopieën die gewaarmerkt zijn door de instelling waar het diploma behaald is, worden geaccepteerd.