Wat zijn verzoekschriften in uSis en hoe kan ik ze gebruiken?

In uSis maak je gebruik van verzoekschriften, wanneer je iets wilt wijzigen in je studievereisten. Bijvoorbeeld als je een vrijstelling wilt aanvragen, vakken die je in het buitenland volgt voor je studie in Nederland wilt laten meetellen of een afwijkend aantal studiepunten wilt aanvragen voor een bepaald onderdeel uit het curriculum. Er bestaan voor deze verzoeken vijf typen verzoekschriften:

 • Vrijstelling
  Je gebruikt dit verzoekschrift als je een vrijstelling wilt aanvragen voor een studiedeel. Je zult hiervoor voldoende bewijsmateriaal moeten aanleveren.
 • Afwijkend aantal studiepunten
  Je gebruikt dit verzoekschrift als je voor het betreffende studiedeel een ander aantal studiepunten wilt krijgen dan het aantal studiepunten dat vermeld staat in de studiegids. Hiervoor moet je wel voldoende bewijsmateriaal bijvoegen om je zaak te steunen. Indien een studiedeel niet een van tevoren vastgesteld aantal studiepunten heeft, dan dien je geen verzoekschrift in, maar regel je dat rechtstreeks met de opleiding.
 • Extracurriculair vak
  Je gebruikt dit verzoekschrift als je een studiedeel uit de studiegids van de Universiteit Leiden wilt laten opnemen in je extracurriculaire ruimte. Je dient dan het verzoekschrift in op het ‘nep studiedeel’ onder ‘Extracurriculair’.
 • Vervanging
  Je gebruikt dit verzoekschrift wanneer je het betreffende studiedeel wilt vervangen door een ander studiedeel uit de studiegids van de Universiteit Leiden. Gebruik dit verzoekschrift bijvoorbeeld voor vrij in te vullen keuzevakken.
 • Extern onderwijs
  Je gebruikt dit verzoekschrift altijd wanneer je een studiedeel bij een andere onderwijsinstelling dan de Universiteit Leiden hebt gevolgd en dat wilt laten meetellen voor je studie in Leiden. Dit verzoekschrift kun je bijvoorbeeld gebruiken voor de invulling van je keuzevakken of voor extracurriculaire vakken die je niet in Leiden volgt. Dit verzoekschrift wordt doorgaans eerst voorlopig goedgekeurd en na het aanleveren van bewijsmateriaal definitief beoordeeld.

Let op! Wanneer je al een verzoekschrift hebt ingediend op een studiedeel, kun je niet op datzelfde studiedeel nog een verzoekschrift indienen, ongeacht de status van de beoordeling van dat verzoekschrift.