Welk bedrag wordt gehanteerd bij de uitbetaling van de financiële ondersteuning bij een bestuursjaar?

Het bedrag dat een bestuurslid ontvangt is een vastgesteld bedrag per te ontvangen maand. Voor uitwonende studenten is dit een bedrag van 250 euro, voor thuiswonende studenten is dit 90 euro. Daarbij wordt in geval van een aanvullende beurs een extra bedrag toegevoegd aan het vastgestelde bedrag.