Welk DUO-overzicht moet ik meesturen bij de aanvraag voor financiële ondersteuning bij een bestuursjaar?

Het DUO-overzicht dat meegestuurd dient te worden is het overzicht dat aantoont dat jij een uitwonende of thuiswonende student bent gedurende de periode dat je plaats had in het bestuur. Ook je eventueel aanvullende beurs staat hierop vermeld.