Welke master kan ik met mijn bachelor-diploma doen?

Heb je een Bachelor gevolgd aan de Universiteit Leiden? Controleer dan eerst of je Bachelor is opgenomen in de doorstroomregeling.

Sluit de master die je wilt gaan volgen niet direct aan op je bacheloropleiding? Dan moet je vaak een premastertraject volgen om toegelaten te kunnen worden. Je volgt dan een aantal vakken uit een relevante bachelor om je ontbrekende kennis aan te vullen om zo de master van je keuze succesvol te kunnen afronden.

We adviseren je om op de betreffende opleidingswebsite te controleren welke vooropleiding in zijn algemeenheid toelating geven.