Welke master kan ik met mijn bachelor-diploma doen?

Sluit de  master  die je wilt gaan volgen niet direct aan op je bacheloropleiding? Dan moet je vaak een premastertraject volgen om toegelaten te kunnen worden. Je volgt dan een aantal vakken uit een relevante bachelor om je ontbrekende kennis aan te vullen om zo de master van je keuze succesvol te kunnen afronden.