Welke minoren mag ik doen en is toelating gegarandeerd?

Qua niveau is een minor het meest geschikt voor derdejaars bachelorstudenten. Lees de beschrijving en voorwaarden van de minoren in de e-Studiegids goed door om te zien welke minor qua niveau en inhoud geschikt is voor jou.

Voor alle minoren aan de Universiteit Leiden geldt als toelatingseis dat je je propedeuse moet hebben gehaald. Er mag geen overlap zijn met je opleiding. Voor sommige minoren gelden aanvullende eisen. Meer informatie vind je  in de e-Studiegids en in het Ondewijs en ExamenReglement van je opleiding. Als Leidse student kunt je ook een minor bij andere universiteiten volgen.

Toelating tot de minor is niet gegarandeerd. Het aantal beschikbare plekken is beperkt en studenten worden op volgorde van aanmelding geplaatst. Leidse studenten mogen zich aanmelden voor meer dan één minor, externe studenten niet. In principe hebben Leidse studenten voorrang bij plaatsing.

De Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam bieden in mei 2017 een speciale voorrangsregeling aan voor hun minoren. De drie universiteiten reserveren in de maand mei een gedeelte van hun minorplaatsen voor elkaars studenten.