Wie gaat over het aanvragen van bestuursmaanden voor lustrum- of andere te ondersteunen activiteiten?

De studievereniging kan voor extra ondersteuning voor activiteiten aanspraak maken op de zogenoemde 'A'-, 'B'- of 'C'-pot. Hiervoor kun je een aanvraag indienen bij de voorzitter van het Leids Assessoren Overleg (LAssO). Voor voorwaarden en de wijze van aanleveren van deze aanvraag kun je op de website van het LAssO de juiste informatie vinden. Aanvragen kun je indienen bij de PKvV om zo aanspraak te maken op het Fonds Bijzondere Activiteiten.